درباره ما

مرکز پخش کتاب در حوزه طب سنتی و تاریخ پزشکی. متون و نسخ خطی. تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام

وابسته به موسسه فرهنگ بنیان شکوهی.

با مدیریت. مهرداد مالمیر

با امکان ارسال کتاب به تمام نقاط کشور و جهان